1644

Historien og spillet starter i 1644. Norge var i mange hundre år i union med Danmark, og Danmark-Norge var ofte i krig med Sverige. En av disse foregikk i årene 1643-45. Det ble da bygget enkle befestninger av tømmer på høyden over Halden.
Det kommer ikke noe svensk angrep de årene.
Til Norge hørte også inntil 1658 landsdelen Bohuslän mellom Halden og Gøteborg. Den sterke grensefestningen Bohus 20 km nord for Gøteborg var bygget tidlig på 1300-tallet og senere utvidet og modernisert.
Etter nederlag i en ny krig mot Sverige vinteren 1657-58 måtte danskekongen Fredrik III i februar 1658 avgi Bohuslän + flere danske landområder til Sverige. Med et pennestrøk ble grensen til det mektige Sverige flyttet helt opp til Iddefjorden og det lille ladestedet Halden.