1644

Historien og spillet starter i 1644. Norge var i mange hundre år i union med Danmark, og Danmark-Norge var ofte … Les videre

1660

Krigen startet opp igjen senere samme år, og i løpet av 18 måneder angrep svenske styrker Halden i 3 uavhengige … Les videre

1661-1671

Første byggeperiode varte i ca 10 år til 1671. Det omfattet murene rundt det som i dag omtales som Indre … Les videre

1700-1716

Det meste av forsvarverkene var nesten ferdige da Den store nordiske krig brøt ut, først i år 1700, hvor svenskene … Les videre

1716

Det begynte bra for svenskene, men noen skudd fra en fremskutt vaktlinje kalt Ytre Borgerskanse på nordsiden varslet en større … Les videre

1718

Svenskene kom igjen høsten 1718. Nå satte de inn et systematisk angrep på østsiden av Fredriksten med bruk av tungt … Les videre

1718-1814

Under resten av 1700-tallet ble Fredriksten utbedret og forsterket. Alle midlertidige konstruksjoner av tømmer ble erstattet med mur, og de … Les videre

1814

Men i 1814 braket det løs igjen. Danmark-Norge var alliert med Napoleons Frankrike, som hadde tapt storkrigen, og ved fredsavtalen … Les videre

1826

18. juni 1826 brant nesten hele byen ned. Årsaken var muligens gnister fra saluttskyting. Ilden tok utrolig nok også alt … Les videre

1902-1906

På midten av 1890-tallet begynte det ellers gode samarbeid mellom Norge og Sverige i union å sprekke. Norge begynte snart … Les videre

1940-1945

Riktignok var tyskerne her under 2. verdenskrig og satte sine spor, men vi regner ikke det som en del av … Les videre

1945-2012

Etter 1905 var det på mange måter livet etter 1814 som ble gjenopptatt her. Fredriksten ble et garnisonssted for en … Les videre