Fredriksten16_1980_Idag

Om lyd- og lysspillet

Det historiske lyd- og lysspillet på Fredriksten festning ble satt opp høsten 2011 ifm festningens 350 års jubileum.
Spillet er en del av et stort Interreg (EU) prosjekt i Skagerak-regionen som kalles Interregionalt KulturOpplevelses Nettverk (IKON). Finansieringen har kommet delvis via dette prosjektet og delvis fra en lokal sponsor. Totalkostnaden var ca 2,0 mill NOK.
Målet med lysspillet er å gi besøkende en dramatisert, kort innføring i viktige hendelser i festningens tilblivelse og historie, med hovedvekt på å beskrive miljøet der og når ting skjedde. Spillet går uten kommentarer, men med virkningsfulle lyd- og filmeffekter. Det vises en rullende årsklokke som gir den besøkende en kobling til når begivenhetene fant sted.
Opplevelsen er gratis, og vises hver kveld hele året. Siden man er avhengig av mørke, endres tidspunkt for start ca en gang i måneden i sommerhalvåret. Se egen tidstabell.
Spillet lar seg også starte manuelt i mørke utenom de faste visningstidene. Guider og noen av restaurantdriverne på festningen har denne muligheten.

Fra de første ideene til siste leveranse har ODIN MEDIA vært ansvarlig for den overordnede framdriften og oppfølgingen i prosjektet.Gjennom teknisk og kreativ rådgivning har kommunikasjonsbyrået bidratt med verdifulle innspill til det ferdige produktet. Organisering av anbudsrunde og valg av leverandører har også stått sentralt i arbeidet.

ODIN MEDIA har som målsetning å være det ledende byrået i Østfoldregionen. Med visjonen «Vi bygger merkevarer på alle arenaer» som ledestjerne jobber vi hver dag for å fortelle historier og løse problemer gjennom design, nettløsninger, sosiale medier og strategisk rådgivning.

Ta gjerne kontakt med Morten Hagen, tlf. 971 24 806, morten@odinmedia.no

Basert på en disposisjon over Fredriksten Festnings historie, har Netron foredlet idé til ferdig film. Netron har hatt ansvar for storyboard, prosjektledelse, opptak i greenscreen studio, klipp, produksjon og etterarbeid av lyd og lysspillet. Netron har også utført teknisk rådgivning og testing i forbindelse med installasjon, og kalibrering av teknisk utstyr på Fredriksten Festning.Netron er et digital kreativt byrå med 10 års erfaring fra webutvikling, webdrift, animasjon, film, grafikk, 3D-arbeid, design og produksjon av innhold. Oppdragene de løser er svært forskjellige, hvilket både krever og fører til at vi sitter på bred og trygg kompetanse.
Netron består av én daglig leder, én tekstforfatter/rådgiver, tre designere, én designer innenfor
3D/visuelle effekter, to lærlinger innenfor programmering og to produsenter/utviklere.
www.netron.no – kontakt Jørgen Aanonsen – jorgen@netron.no 0047 99575195
YIT sin audiovisuelle avdeling i Halden har hatt rollen som teknisk leverandør til Fredrikstens heftige lysspill.
Vi har prosjektert og levert lyd, bilde, lys og styringssystemer.YIT er Norges ledende leverandør av tekniske bygginstallasjoner.
Hovedtyngden av leveransene ligger innenfor fagområdene inneklima, elektro, automasjon, energisparing, rør, IKT, audiovisuelle løsninger og sikkerhet.
Vi er samtidig en ledende leverandør av service på tekniske bygginstallasjoner og tjenester for eiendomsdrift.Ønsker du å vite mer om YIT og hva vi kan hjelpe deg med ringer du 69179500, sender mail til petter.husvik@yit.no eller går inn på vår nettside www.yit.no