1660

Krigen startet opp igjen senere samme år, og i løpet av 18 måneder angrep svenske styrker Halden i 3 uavhengige felttog. Her var det ikke noen ordentlig festning da, kun de improviserte forsvarsverkene fra 1644 av tømmer og stablede steiner. Disse ble kraftig forsterket og bygget ut mellom angrepene. Svenskene ville ta en større bit av Norge, men alle forsøk ble avvist med våpenbruk ved Halden. Det er disse angrepene som i filmen er samlet under årstallet 1660.

Etter det tredje og hardeste angrepet og 6 ukers beleiring i januar-februar 1660, hadde kong Fredrik III innsett Haldens strategiske beliggenhet. Stedet lå som en åpenbar flaskehals der flere viktige forbindelseslinjer mellom Norge og Sverige møttes, og kongen beordret samme år oppføring av en ny, moderne festning på stedet. Vi ser kongen gi ordren, og det vises plantegninger. Byggearbeidene på Fredriksten festning startet i 1661.