1718-1814

Under resten av 1700-tallet ble Fredriksten utbedret og forsterket. Alle midlertidige konstruksjoner av tømmer ble erstattet med mur, og de fleste bygninger kom til.
På filmen er denne perioden brukt til å illustrere dagligliv på festningen og i byen i fredstid.
Vi ser blant annet handel, drukkenskap, slaver, avstraffelser og festligheter.