1718

Svenskene kom igjen høsten 1718. Nå satte de inn et systematisk angrep på østsiden av Fredriksten med bruk av tungt artilleri og graving/bygging av løpegraver. Fortet Gyldenløve ble først skutt i stykker og erobret. Vi ser kanonkulene slå inn i og knuse murene.
Så fortsatte gravearbeidene frem mot hovedfestningen.
Forsvarerne skjøt kontinuerlig og det de maktet for å påføre svenskene mest mulig tap og problemer, og om kvelden 11. desember ble kong Karl XII truffet av en kule i hodet og drept. Han befant seg langt fremme i en av løpegravene, og hadde klatret opp på kanten av denne for å få et overblikk.
Om kulen kom fra festningen, eller om han ble snikmyrdet av en av sine egne, har det blitt skrevet mange tykke bøker om. Moderne forskning heller mest i retning av en ”ærlig norsk kule”, sannsynligvis en såkalt kardesk-kule. Det er et kuleprosjektil av størrelse ca 20-40 mm som ble skutt ut i klaser fra kanonene, omtrent som et forvokst haglegevær. Den som traff kongen var ca 20 mm. Karl XII’s død er viet stor oppmerksomhet på filmen. Vi følger kardeskkulen gjennom luften til den klasker gjennom kongens hode. Med hans død sluttet beleiringen brått, og etter hvert også krigen.