1826

18. juni 1826 brant nesten hele byen ned. Årsaken var muligens gnister fra saluttskyting. Ilden tok utrolig nok også alt treverk på Fredriksten. Vi opplever storbrannen som om vi var midt inne i den.
Ulykken startet en enorm gjenoppbyggingsaktivitet. De beste arkitekter og militæringeniører i landet ble sendt hit, og med stor energi og ressurstilgang ble det bygget langt større, flottere og flere bygninger enn de som brant i byen og på festningen. En svært stor andel av bygningene på Fredriksten kom derfor til i 1830-årene, og byggestilen fra den gang, Empire, dominerer ennå.