1902-1906

På midten av 1890-tallet begynte det ellers gode samarbeid mellom Norge og Sverige i union å sprekke. Norge begynte snart en voldsom opprusting av sitt Forsvar, som snart skulle bli blant de mest moderne i Europa. Fredriksten ble en del av denne prosessen, og i løpet av årene 1902-04 var den på ny blitt en viktig grensefestning, nå med moderne og langtrekkende kanoner, mitraljøser, piggtrådsperringer og betongbunkere. På filmen ser vi både pansertårnkanon, mitraljøse og observasjonsballong for festningsartilleriet.
Norge meldte seg ensidig ut av unionen 7. juni 1905, men vilkårene for oppløsningen måtte forhandles. Mens dette pågikk i september var det full mobilisering og stor krigsfrykt. Igjen var Halden ”i front”.
Heldigvis kom man frem til en fredelig løsning, og vi ser jublende soldater til tonene av ”Ja, vi elsker”. Men et av vilkårene var at Fredriksten skulle fratas alle moderne våpen. Disse ble derfor demontert i løpet av 1906, og siden da har festningen vært et militært minnesmerke, et riksklenodium som vi ønsker å ta godt vare på og stolt vise frem