1945-2012

Etter 1905 var det på mange måter livet etter 1814 som ble gjenopptatt her. Fredriksten ble et garnisonssted for en serie av Hærens skoler. Her var det ulike staber, Forsvarets musikk, og etter 2. verdenskrig også Heimevernet. Alt dette er nå borte. På filmen ser vi glimt av dette.

I 1999 ble Fredriksten utpekt som Østfold fylkes Tusenårssted i forbindelse med tusenårsskiftet.
Det innebar et løft for festningen som turistattraksjon, arrangementsarena og rekreasjonsområde.
Mange av de store kulturaktiviteter som nå finner sted her hvert år har sitt utspring i eller ble katalysert av den satsingen. Vi ser bilder og filmsnutter fra Allsang på Grensen, Opera, konserter, Grenserittet på sykkel, bilutstillinger, med mer.

Når alle tror at lysspillet nå er over, og det blir noen sekunders pause, så skjer det mystiske ting med lyset inne i den ene bygningen, og vi får ”besøk” på veggene ……. (? !)