1940-1945

Riktignok var tyskerne her under 2. verdenskrig og satte sine spor, men vi regner ikke det som en del av festningens ærerike historie.