1661-1671

Første byggeperiode varte i ca 10 år til 1671. Det omfattet murene rundt det som i dag omtales som Indre festning, eller Citadellet. Det er en lukket femkantet såkalt bastionsfestning. En bastion er en pilspissformet utstikker på festningens hjørner.
De aller fleste festninger i verden ble bygget etter dette prinsippet i en 300 års-periode, ca år 1500-1800. Fredriksten avviker fra den standard flatlandsmodellen på flere steder, men det er fordi den nederlandske arkitekten Willem Coucheron ønsket å dra maksimale forsvarsmessige fordeler av det bratte terrenget. I prinsippet ble derfor Fredriksten bygget slik at våpenstillingene ligger oppe på 2 parallelle fjellrygger, mens dalen mellom dem ble lukket med en mur i hver ende. Her kom etter hvert solide steinbygninger for lagring av forsyninger og forlegning av mannskaper. Det er to av disse du ser filmen på.

Fredriksten er bygget som en ren kampfestning, et stridsanlegg på grensen, og ikke primært som en beskyttelse av Halden by. Byen lå utenfor festningsverkene, og ville dermed lett kunne okkuperes av en angriper. Dette prøvde byens borgere lenge å få gjort noe med. Etter lang tids argumentasjon ble det inngått et kompromiss mellom ordentlige forsvarsverk rundt byen, og ingen ting. Kongen bevilget tilslutt penger til innkjøp av materialer for å bygge Borgerskansen. Det er et lukket forsvarsverk mellom Fredriksten og byen der byens borgere kunne trekke inn og delta i selvforsvarskampen dersom byen ble angrepet. Selve byen lå fortsatt i hovedsak åpen. Borgerne utførte selv byggearbeidene. Skansen er senere bygget om og forsterket.

Neste store byggeperiode begynte i 1682. Nå ble det lagt mest vekt på å forsterke den sårbare østsiden. Her ble det bygget flere linjer utenpå hverandre foran Indre festning, samt de 3 fremskutte, selvstendige fortene Overberget, Stortårnet og Gyldenløve.